१) स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता २) सदस्यहरुद्धारा आर्थिक सहायता ३) स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता ४) शिक्षा तालिम र सूचना ५) सहकारी बिच पारस्परिक सहयोग ६) सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ७) समुदायप्रति चासो

यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राखी यही संस्थाद्वारा प्रवर्द्घन गरिइको संगम मनी ट्रान्सफर मार्फत रेमिट्यान्स सेवासमेत सेचालन गरेको छ ।