१) स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता २) सदस्यहरुद्धारा आर्थिक सहायता ३) स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता ४) शिक्षा तालिम र सूचना ५) सहकारी बिच पारस्परिक सहयोग ६) सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ७) समुदायप्रति चासो

Office Hour

Sunday to Thursday 10:00 AM – 5:00 PM
Friday 10:00 AM – 3:00 PM
Saturday/Public Holiday: Closed

Financing Hours

Sunday to Thursday 10:00 AM – 3:00 PM
Friday 10.00 AM – 1.00 PM
Saturday / Public Holiday Closed

Locations