१) स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता २) सदस्यहरुद्धारा आर्थिक सहायता ३) स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता ४) शिक्षा तालिम र सूचना ५) सहकारी बिच पारस्परिक सहयोग ६) सदस्यहरुद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ७) समुदायप्रति चासो

कर्जा (Loan)

यस संस्थाको शेयर सदस्यहरुको हितलाइ ध्यानमा राखी विभिन्न कर्जाहरु सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

१) व्यापारिक कर्जा (Business Loan)
२) संगम सहुलियत कर्जा (Sangam Sauliyet Loan)
३) कृषि कर्जा (Agricultural Loan)
४) शेयर धितो कर्जा (Share Receipt Collateral Loan)
५) शिक्षा कर्जा (Education Loan)

कर्जा ब्याजदर (Loan Interest Rate)

शिर्षकब्याजदर
Business Loan16%
Agricultural Loan16%
Share Receipt Collateral Loan16%
Education Loan16%
Sangam Sauliyet Loan16%